Anton Hafkenscheid – Clinical Psychologist & Psychotherapist

Anton Hafkenscheid
Anton HafkenscheidClinical Psychologist & Psychotherapist
Sinai Centre, Outpatient Clinic, Berkenweg 7, 3818 LA AMERSFOORT, The Netherlands
Phone: (+31) (0)33 253 3555.
E-mail:info@hoogg.nl
Video’s
PODCAST RINO groep

Author of:
‘De Therapeutische Relatie’
&
‘Beter Worden In Je Vak’

Beter Worden In Je Vak

CURRICULUM VITAE

1976-1982: Assistant psychiatric nurse (student working his way through university with a part-time job), Dennenoord Psychiatric Hospital (Zuidlaren), University Hospital (Groningen).

1983-1985: Junior Psychologist, Licht & Kracht en Port Natal, Assen.

1985-present: Clinical Psychologist, Psychotherapist, Research Psychologist, Sinai Centre, Jewish Mental Health Services, Amersfoort, the Netherlands.

1990-2002: Chief (Principal Psychotherapist) Outpatient Clinic and Department of Psychotherapeutic Day Treatment, Sinai Centre.

1995-2008: Instructor Psychotherapist and Clinical Psychologist (P-opleider), Sinai Centre.

1982-1983: Teaching assistant first-year undergraduate program Introduction to Psychology, University of Groningen.

1983-1985: Teacher Introduction to Research Methods and Statistics in Psychiatric Research. Training Program for Resident Psychiatrists, Licht & Kracht en Port Natal, Assen.

1986-1991: Teacher Introduction to Research Methods and Statistics in Psychiatric Research. Training Program for Resident Psychiatrists, Consortium Midden-Nederland, Zon & Schild, Psychiatrische Universiteitskliniek Utrecht, Veldwijk Ermelo en Sinai Centrum.

1996-2015: Visiting lecturer Psychopathologie bij de 1e en 2e generatie. HOT (Hulpverlening bij Oorlogstraumatisering)-cursus, ICODO, COGIS Kenniscentrum voor oorlog en geweld, Utrecht.

2005-2018: Senior lecturer Major Course Cognitive Behaviour Therapy, Postgraduate training for health psychologists (GZ), RINO Utrecht.

2006-present: Visiting lecturer Postgraduaatopleiding Cliëntgerichte Psychotherapie, Katholieke Universiteit Leuven.

2011-present: Senior lecturer postdoctorale opleiding tot klinisch psycholoog (KP) en psychotherapeut (PT), Radboud Centrum Sociale Wetenschappen (RCSW, voorheen SPON), Nijmegen.

2014-2016: Visiting lecturer Routine (Outcome) Monitoring (R(O)M). Hoorcollege ten behoeve van het Engelstalige masterprogramma van de afstudeerrichting Klinische Psychologie, Rijksuniversiteit Groningen (RuG), Groningen.

2018-present: Hafkenscheid, A. & Machielsen, G. GZ Keuzemodule Therapeutisch hanteren van behandelrelaties binnen de ggz, Centrale RINO Groep, Utrecht.

1986-1991: member of the Amnesty International professional section for psychiatrists and clinical psychologists.

2000-2005: member of the War Trauma Foundation scientific advisory board.

2005-2008: member of the professional study group for the development of clinical guidelines for the assessment and treatment of personality disorders (Chairs: prof. dr. W. Trijsburg; prof. dr. R. Verheul).

2009-present: co-editor Tijdschrift voor Psychotherapie.

2015: panel expert Pieter Boeke Award, Rijksuniversiteit Groningen

BIG-register:

  • Registration No. psychotherapeut: 19037660016 (d.d. 19-02-1992)
  • Registration No. gezondheidszorgpsycholoog/klinisch psycholoog: 19037660025 (d.d. 01-06-1999)

Qualified teaching psychotherapist (also delivering personal psychotherapy to psychologists and psychotherapists in training) and psychotherapy supervisor Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt).

Qualified teaching psychotherapist (also delivering personal psychotherapy to psychologists and psychotherapists in training) and psychotherapy supervisor client centered therapist Vereniging Cliëntgerichte Psychotherapie (VCgP).

Qualified teaching psychotherapist (also delivering personal psychotherapy to psychologists and psychotherapists in training) and psychotherapy supervisor Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP).

Constructivist learning theory
Attachment theory
Interpersonal Communication Theory (ICT)
Relational Frame Theory (RFT)
Client-Directed Outcome Informed (CDOI)

Psychological and psychiatric assessment
Methods of measuring therapeutic change
Application of (interpersonal) feedback in psychological treatments
Acceptance and Commitment Therapy
Routine (Outcome and Process) Monitoring and feedback
Countertransference reactions

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt)
Vereniging voor Cliëntgerichte Psychotherapie (VCgP)
Society for Interpersonal Theory and Research (SITAR)
Acta Psychiatrica Scandinavica
Clinical Psychology and Psychotherapy
Depression and Anxiety
European Journal of Psychological Assessment
Tijdschrift voor Psychotherapie
Tijdschrift voor Psychiatrie

Hafkenscheid, A. (1994). Rating scales in treatment efficacy studies: individualized and normative use. State University of Groningen, the Netherlands.

Hafkenscheid, A. (2014). De therapeutische relatie. Utrecht: De Tijdstroom.

Hafkenscheid, A. (2018). Beter worden in je vak. Amsterdam: Boom uitgevers.

Hafkenscheid, A. (2021). De therapeutische relatie. Heruitgave. Amsterdam: Boom Uitgevers.

JOURNAL ARTICLES, PAPER PRESENTATIONS, COMMENTARIES, BOOK REVIEWS

Arrindell, W.A., Hafkenscheid, A.J.P.M., Emmelkamp, P.M.G. (1984). The Hostility and Direction of Hostility Questionnaire (HDHQ): a psychometric evaluation in psychiatric outpatients. Personality and Individual Differences, 5, 221-231.

Arrindell, W.A. & Hafkenscheid, A. (1985). Psychiatrische normen voor de Delftse Vragenlijst. Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie en haar grensgebieden, 40, 293-296.

Hafkenscheid, A. (1985). De Jenkins Activity Survey (JAS): interne consistentie en onderscheidend vermogen. Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie en haar grensgebieden, 40, 507-510.

Arrindell, W.A., Hafkenscheid, A., Sanderman, R., van Ooijen, N. (1987). Normen voor de Schaal voor Interpersoonlijk Gedrag (SIG): een vergelijking tussen personen uit de gewone bevolking, studenten, poliklinische psychiatrische patiënten en sociaal angstige / subassertieve patiënten. Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie en haar grensgebieden, 42, 414-420.

Lawant, W., Hafkenscheid, A. (1987). Psychomotorische groepstherapie bij neurotisch gedecompenseerde mannen: werkwijze, effecten en follow-up. Psychotherapie, 13, 76-86.

Hafkenscheid, A. (1987). De Nurses’ Observation Scale for Inpatient Evaluation (NOSIE-30): interbeoordelaarsbetrouwbaarheid, stabiliteit en onderscheidend vermogen, Tijdschrift voor Psychiatrie, 29, 493-503.

Hafkenscheid, A. (1991). Validering van de Schaal voor Interpersoonlijk Gedrag (SIG): de convergerende validiteit van de SIG-Frequentiedimensie met de SIG als gestructureerd dagboek voor de ‘self-monitoring’ van assertief gedrag. Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie en haar grensgebieden, 46, 37-41.

Hafkenscheid, A. (1991). Psychometric evaluation of the Nurses Observation Scale for Inpatient Evaluation in the Netherlands. Acta Psychiatrica Scandinavica, 83, 46-52.

Hafkenscheid, A. (1991). Psychometric evaluation of a standardized and expanded Brief Psychiatric Rating Scale. Acta Psychiatrica Scandinavica, 84, 294-300.

Hafkenscheid, A. (1993). Reliability of a standardized and expanded Brief Psychiatric Rating Scale : a replication study. Acta Psychiatrica Scandinavica, 88, 305-310.

Hafkenscheid, A. (1993). Psychometric evaluation of the Symptom Checklist (SCL-90) in psychiatric inpatients. Personality and Individual Differences, 14, 751-756.

Hafkenscheid, A., Kuipers, A., Marinkelle, A. (1998). De vragenlijst als effectmaat bij ‘N = 1’: hoe bruikbaar zijn statistische definities van ‘klinische significantie’ en ‘betrouwbare verandering’? Gedragstherapie, 31, 221-239.

Hafkenscheid, A. (2000). Psychometric measures of individual change: an empirical comparison with the Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS). Acta Psychiatrica Scandinavica, 101, 235-242.

Veeninga, A.T. & Hafkenscheid, A. (2002). Patiëntgerichte kwaliteit van zorg. Een methode om te evalueren of patiënten bereiken wat ze wensen. Tijdschrift voor Psychotherapie, 28, 38-53.

Hafkenscheid, A. (2002). De onverbeterlijke neiging tot verbetering van veranderingsscores: terug naar de oorspronkelijke index voor betrouwbare verandering. Gedragstherapie, 35, 317-327.

Hafkenscheid, A. (2003). Objective countertransference: do patients’ interpersonal impacts generalise across therapists? Clinical Psychology & Psychotherapy, 10, 31-40 *.

Veeninga, A.T., Broekema, W.J. & Hafkenscheid, A. (2003). Polyfarmacie bij klinisch-psychiatrische patiënten: 148 redenen voor irrationele combinaties. Pharmaceutisch Weekblad, 138, 266-270.

Hafkenscheid, A. (2004). De interpersoonlijke communicatietheorie (ICT) van Donald J. Kiesler (1) De theorie. Psychopraxis, 6, 15-19.

Hafkenscheid, A. (2004). De interpersoonlijke communicatietheorie (ICT) van Donald J. Kiesler (2). De praktijk. Psychopraxis, 6, 59-64.

Hafkenscheid, A. (2004). Het onbehagen van de psychotherapeut in de behandelrelatie met getraumatiseerde vluchtelingen.Tijdschrift voor Psychotherapie, 30, 368-381.

Veeninga, A.T. & Hafkenscheid, A. (2004). Verwachtingen van patiënten bij aanvang van psychotherapie: voorspellers van drop-out? Tijdschrift voor Psychotherapie, 30, 187-195.

Veeninga, A.T. & Hafkenscheid, A (2004). De Patiënten Behoeften Vragenlijst (PBV). Gedragstherapie, 37, 197-203.

Hafkenscheid, A. (2004). Hoe ‘Rogeriaans’ is de interpersoonlijke communicatietheorie en -therapie (ICT) van Donald J. Kiesler? Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 42, 267-278.

Hafkenscheid, A. (2005). Event countertransference and vicarious traumatization:: theoretically valid and clinically useful concepts? European Journal of Psychotherapy, Counselling and Health, 7, 159-168.

Hafkenscheid, A. (2005). The Impact Message Inventory (IMI-C): Generalisability of patients’ command and relationship messages across psychiatric nurses.  Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 12, 325-332.

Hafkenscheid, A. (2005). Herijking: De Brief Psychiatric Rating Scale. Psychopraxis, 7, 200-205.

Hafkenscheid, A. (2005). Het (on)gewone in de diagnostiek en de behandeling van oorlogsslachtoffers. Tijdschrift voor Psychotherapie, 31, 185-204.

Veeninga, A.T. & Hafkenscheid, A. (2005). De plaats van EMDR in de behandeling van posttraumatische stressstoornissen. Gedragstherapie, 38, 275-284. 

Hafkenscheid, A. (2006). Antitherapeutische effecten van het weggepoetste daderschap bij slachtoffers. Cogiscope, 1, 30-39. 

Hafkenscheid, A.J., Maassen, G.H. & Veeninga, A.T. (2007). The dimensions of the Dutch SCL-90: more than one, but how many? Netherlands Journal of Psychology, 63, 29-35.

Hafkenscheid, A. & Kiesler, D. (2007). Assessing objective countertransference: a comparison of two different statistical procedures in three different samples. Psychotherapy Research, 17, 393-403.

Jonge, M. de, Veeninga, A.T., Hout, M. van den., & Hafkenscheid, A. (2007). Als slachtoffers ook daders zijn. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 62, 383-392.

Hafkenscheid, A. (2007). De betekenis van Donald J. Kiesler (1933-2007) voor de psychotherapie. Tijdschrift voor Psychotherapie, 33, 333-345.

Hafkenscheid, A. (2007). Hulp bieden aan getraumatiseerde ouderen- Belastende erfenissen uit eerdere levensfasen. Cogiscope, 3, 2-10.

Hafkenscheid, A. (2008). Diagnostiek van posttraumatische stressproblematiek. Psychopraxis, 10, 114-119.

Hafkenscheid, A. & Raes, F. (2008). Naar een gedragscode voor het uitbrengen van “nieuwe” psychiatrische en psychologische meetinstrumenten. De Psycholoog, 43, 336-341.

Hafkenscheid, A. (2008). Routine Process Monitoring: ervaringen uit de praktijk. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie46, 327-345.

Huijbregts, K., Veeninga, A. & Hafkenscheid, A. (2008). De getuigenismethode als behandelvorm voor ‘de tweede generatie’: een pilot studie. Tijdschrift voor Psychotherapie34, 322-340.

Hafkenscheid, A. (2008). ‘Orlemans’ getoetst. Gedragstherapie, 41, 331-347. 

Hafkenscheid A. & Rouckhout, D. (2009). Circumplex structure of the Impact Message Inventory (IMI-C): An empirical test with the Dutch version. Journal of Personality Assessment, 91, 187-194.

Hafkenscheid, A. (2009). The impact of psychotherapy sessions: internal structure of the Dutch Session Evaluation Questionnaire (SEQ). Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 82, 99-111. 

Hafkenscheid, A. (2009) Routine Process Monitoring (RPM) in partnerrelatiebehandelingen. Directieve Therapie, 29, 5-25.

Willemse, Y. & Hafkenscheid, A. (2009). Stagnaties in de therapeutische alliantie signaleren en repareren. Tijdschrift voor Psychotherapie, 35, 342-357.

Veeninga, A. & Hafkenscheid, A. (2010). Persoonsgerichte supervisie in de psychotherapieopleiding. Tijdschrift voor Psychotherapie, 36, 108-119.

Hafkenscheid, A., Veeninga, A. & Van Witzenburg, D. (2009). Routine Process Monitoring (RPM) en Functionele Analytische Psychotherapie (FAP) in aanvulling op een protocollaire cognitief gedragstherapeutische behandeling. Gedragstherapie, 42, 167-183.

Hafkenscheid, A. & Gundrum, M. (2010). De therapeutische relatie als onderhandelingsproces: het resolutiemodel voor alliantiebarsten van Safran. Gedragstherapie, 43, 127-147.

Hafkenscheid, A. (2010). De Outcome rating scale (ORS) en de Session rating scale (SRS): enkele psychometrische kenmerken van de Nederlandse versies. Tijdschrift voor Psychotherapie, 36, 394-403.

Hafkenscheid, A., Duncan, B.L. & Miller, S.D. (2010). The Outcome and Session Rating Scales: a cross-cultural examination of the psychometric properties of the Dutch translation. Journal of Brief Therapy, 7, 1-12.

Hafkenscheid, A. (2010). Rammelende ROM in de ggz: geen ROM zonder Routine Process Monitoring. GZ-Psychologie, 2, 12-17.

Hafkenscheid, A. & Veeninga, A.T. (2011). Een eenvoudige methode om te meten of de behoeften en wensen van patiënten worden vervuld. Tijdschrift voor Psychotherapie, 37, 116-126.

Hafkenscheid, A. (2012). Assessing ‘objective’ countertransference with a computer-delivered Impact Message Inventory (IMI-C). Clinical Psychology & Psychotherapy, 19, 37-45**.

Hafkenscheid, A. (2012). Subjectiviteit bij de interpretatie van het grafisch scoreverloop op monitorinstrumenten. Tijdschrift voor Psychiatrie, 54, 29-134.

Hospers, M. & Hafkenscheid, A. (2012). Met regelmaat ontregeld. De ontwikkeling van een behandelprogramma voor jonge veteranen. Tijdschrift voor Psychotherapie, 38, 277-290.

Hafkenscheid, A. (2012). Werken met gehechtheidproblematiek: emotionele implicaties voor de therapeut. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 50, 236-252.

Hafkenscheid, A. (2012). Monitoren van het therapeutisch proces: het perspectief van de therapeut. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 50, 339-356.

Hafkenscheid, A. & Rouckhout, D. (2013). The Impact Message Inventory (IMI-C): A replication study of its circumplex structure in a Dutch sample. Journal of Personality Assessment, 95, 417-422.

Hafkenscheid, A. (2013). Wat doet deze patiënt (met) mij?: de verkorte Impact Message Inventory-Circumplex (IMI-CS). Gedragstherapie, 46, 31-50.

Winkelhorst, Y., Hafkenscheid, A., & De Groot, E. (2013). Verhoogt Routine Process Monitoring (RPM) de effectiviteit van behandeling? Een vergelijkende pilot study. Tijdschrift voor Psychotherapie, 39, 146-156.

Hafkenscheid, A. (2013). Functional Analytic Psychotherapy (FAP): een leertheoretisch perspectief op de therapeutische relatie. Tijdschrift voor Psychotherapie, 39, 225-241.

Hafkenscheid, A. (2013). De therapeutische relatie: een kritische verkenning. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 51, 314-331.

Sodano, S.M., Tracey, T.J.G., & Hafkenscheid, A. (2014). A Brief Dutch Language Impact Message Inventory–Circumplex (IMI–C Short) Using Non-Parametric Item Response Theory. Psychotherapy Research, 24, 616-628.

Hafkenscheid, A. & Van Os, J. (2014). Naar een deugdelijke ROM. MGv, 69, 20-28.

Hafkenscheid, A. & Van Os (2014). ROM van geïndividualiseerde behandeldoelen. PsychoPraktijk, 6, 29-32.

Hafkenscheid, A. (2015).Tegenoverdracht: van een psychoanalytisch naar een transtheoretisch concept. Tijdschrift voor Psychiatrie, 57, 202-209.

Hafkenscheid, A. (2015). Training en supervisie in het hanteren van de therapeutische relatie: empirische bevindingen.Tijdschrift voor Psychotherapie, 41, 235-252.

Daansen, P., Verdelis, A., & Hafkenscheid A. (2016). Therapeutische relatie en empathie in cognitieve gedragstherapie. Pleidooi voor meer aandacht. Tijdschrift voor Psychotherapie,42, 169-185.

Hafkenscheid, A. (2016). Taakanalyse van het therapeutisch veranderingsproces. Een intrapersoonlijk (Greenberg c.s.) en een interpersoonlijk (Safran c.s.) resolutiemodel.
Tijdschrift Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie, 54,  21-34.

Hafkenscheid, A. & Van Os, J. (2016). Wat ieder die  betrokken is bij ROM zich over de metingen moet realiseren. Tijdschrift voor Psychiatrie, 58, 388-396.

Hafkenscheid, A. (2016). Waarom stagneert deze therapie? Een zoekschema voor het opsporen van mogelijke obstakels. Tijdschrift voor Psychotherapie, 42, 291-307.

Kersloot, F., de Boer, M., Schut, H., & Hafkenscheid, A. (2016). EMDR-behandeling bij oorlogsveteranen.Tijdschrift voor Psychotherapie, 42, 242-253.

Schrier, I., Eising, D., & Hafkenscheid, A. (2017). EMDR-behandeling bij oorlogsveteranen: een replicatieonderzoek. Tijdschrift voor Psychotherapie, 43, 255-268.

Aelen, F., Bernard, J., & Hafkenscheid, A. (2017). Goedpraters: een cruciaal concept in de systeemtherapeutische context. Tijdschrift voor Psychotherapie, 43, 409-419.

De Wit, P. & Hafkenscheid, A. (2017). Schending van volmaaktheid. Schipperen tussen klachtgerichte en persoonsgerichte interventies. Tijdschrift voor Psychotherapie, 43, 1-16.

Hafkenscheid, A. & Van Os, J. (2018). Twee misvattingen over ROM. De Psycholoog, 53, 34-44.

Bovendeerd, B., de Jong, K., Colijn, S., de Groot, E., Hafkenscheid, A., Moerbeek, M.& de Keijser, J. (2019). Systematic client feedback to brief therapy in basic mental healthcare: study protocol for a four-centre clinical trial. BMJ Open 2019;9:e025701. doi:10.1136/ bmjopen-2018-025701

Van Os, J., Gülöksüz, S., Vijn, T. W., Hafkenscheid, A., & Delespaul, P. (2019). The evidence‐based group‐level symptom‐reduction model as the organizing principle for mental health            care: time for change?. World Psychiatry18(1), 88-96.

Boon, M., Wolbert, L. & Hafkenscheid, A. (2019). Het meten van het betrekkingsniveau in partnerrelatietherapie: een pilot study met de Verkorte Beoordelingsschaal Beïnvloedingsboodschappen-Circumplex (BBB-C). Tijdschrift voor Psychotherapie, 45, 312-334.

Van Dijk, L.M., Timmerman, M. & Hafkenscheid, A. (2019). Psychometrische kenmerken van een Nederlandse Inventory of Interpersonal Problems-Circumplex (IIP-C). Tijdschrift voor Psychotherapie, 45, 299-311.

Hafkenscheid, A., (2019). Interpersoonlijke diagnostiek in de psychotherapie: het theoretisch raamwerk. Tijdschrift voor Psychotherapie, 45, 276-298.

Van Lith, E. & Hafkenscheid, A. (2019). Systematisch monitoren van een emotiegerichte partnerrelatietherapie (‘N=2’): veranderingen op procesniveau. Tijdschrift voor Psychotherapie, 45, 335-350.

Hafkenscheid, A. (2020). Therapeuteffect. Tijdschrift voor Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie (TPEP), 58, 102-116.

Hafkenscheid, A. & Van Os, J. (2020). ROM-XL: de naturalistische/systematische gevalsstudie. Tijdschrift voor Psychotherapie, 46, 373-387.

* Selected by Clinician’s Research Digest (American Psychological Association) as representing “…the most critical research to bring to the attention of clinicians” (Elizabeth M. Altmaier, Editor, July 30, 2003).

**Selected by Psychology Progress (Psychology Progress alerts the scientific community to breaking journal articles considered to represent the best in psychology research: http://psychologyprogress.com) as “…being of special interest to the progress in the Psychology field” (James L. Robertson, Editor, email June, 15, 2013).

Hafkenscheid, A. (1985). Chroniciteit bij functionele psychosen: kanttekeningen bij presentatie en interpretatie. Tijdschrift voor Psychiatrie, 27, 141-145.

Hafkenscheid, A. (1994). The ‘appropriate’ conditions for establishing interrater reliability of interview-based rating scales. A controversial issue. European Psychiatry, 9, 149-150.

Hafkenscheid, A. (1999). Het slachtofferschap voorbij. ICODO Info, 16, 51-60

Hafkenscheid, A. (2003). Cognitieve therapie moet, hoeft en kan niet wetenschappelijk weerlegbaar zijn. Gedragstherapie, 36, 106-121.

Hafkenscheid, A. (2003). Hoe multidimensionaal is de Symptom Checklist (SCL-90) nu eigenlijk? De Psycholoog, 39, 191-194.

Hafkenscheid, A. (2004). Effectonderzoek psychoanalyse. Reactie op Wouter Gomperts, ‘Effectonderzoek en de moeizame relatie tussen psychoanalyse en empirische wetenschap’ (MGv-04-1), Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 59, 285-288.

Hafkenscheid, A. (2004). Een praktische reactie op een wetenschappelijke discussie over cognitieve (gedrags)therapie. Antwoord aan Van der Heiden (2003). Gedragstherapie, 37, 67-69.

Hafkenscheid, A. (2004). Verdere steun voor het multidimensionale karakter van de SCL-90? Antwoord aan Arrindell, Boomsma, Ettema & Stewart (2004). De Psycholoog,39, 366-368..

Hafkenscheid, A. (2004). Letter to the Editor: Some critical notes on Anica Mikuš Kos & Vahida Huzejrović (2003) ‘Volunteers as helpers in war-related distress’. Intervention, 2, 156-158.

Hafkenscheid, A. (2004). Functional Analytic Psychotherapy (FAP): een leertheoretisch kader om het psychotherapeutische proces te begrijpen en te beïnvloeden. Gedragstherapie, 37, 219-224.

Hafkenscheid, A. (2004). Van functie-analyse naar functioneel-diagnostische dimensies. Gedragstherapie, 37, 315-319.

Hafkenscheid, A. (2005). Oorlogstrauma. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 60, 484-486.

Hafkenscheid, A. (2007). De Brief Symptom Inventory: reactie op het gelijknamige artikel van E. de Beurs & F. Zitman (MGv 06-2). Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 62, 819-821.

Hafkenscheid, A. (2007). ‘Bewezen effectief’: de VGCt op glad ijs. In: Bermond, D. (eindredactie). Gedragstherapie en cognitieve therapie, ‘call it dry, but make it sweet?’ De toekomst van de (Vereniging voor) Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (pp.26-27). Utrecht: jubileumuitgave VGCt ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan.

Hafkenscheid, A (2009). Psychotherapeutische diagnostiek: kanttekeningen bij Van der Heijden, Derksen en Egger (2008). Tijdschrift voor Psychotherapie, 35, 294-303.

Hafkenscheid, A. (2010). Een geschenk uit de hemel; geen reden tot zelfgenoegzaamheid. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 48, 74-78.

Hafkenscheid, A. (2010). Voorkeursbehandeling van analysanten versus voorkeursbehandeling van CGT. Een reactie op De Wolf en Cuijpers. Tijdschrift voor Psychotherapie, 36, 269-274.

Hafkenscheid, A. (2012). Hoe kameleontisch of authentiek ben ik als psychotherapeut? Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 50, 52-65.

Hafkenscheid, A. & Van Os, J. (2013). Huidige ROM doet afbreuk aan valide kwaliteitsmeting. Tijdschrift voor Psychiatrie, 55, 179-181.

Hafkenscheid, A. (2013). Geen rad voor de ogen: reactie op De Jong & Van ’t Spijker. Tijdschrift voor Psychotherapie, 39, 203-207.

Hafkenscheid, A. & Van Os, J. (2014). Naar een deugdelijke ROM: Repliek op De Beurs. MGv.

Hafkenscheid, A.(2016). De ‘Nieuwe GGZ’ en de ‘oude’ psychotherapie: overwegingen en bedenkingen bij het boek Goede GGZ!: nieuwe concepten, aangepaste taal en betere organisatie. Tijdschrift Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie, 54, 179-183.

Hafkenscheid, A. (2017). Behandelplannen voor patiënten met een psychose: In hoeverre schieten deze plannen tekort? Nederlands Tijdschrift voor de Geneeskunde, 161, 10-11. Hafkenscheid, A. (2018). In memoriam: Jeremy D. Safran (1952-2018). Tijdschrift voor Psychotherapie, 44, 277-280.

Hafkenscheid, A. (1999). Het cognitieve tijdperk voorbij: weerzien met B.F. Skinner. Boekbespreking van Daniel W. Bjork (1993), B.F. Skinner, a life. Gedragstherapie, 32, 143-156.

Hafkenscheid, A. (1999). Boekbespreking van Leslie S. Greenberg, Laura N. Rice & Robert Elliott (1993), Facilitiating emotional change: the moment-by-moment process. Gedragstherapie, 32, 305-314.

Hafkenscheid, A. (2000). Boekbespreking van Paul L. Wachtel (1997), Psychoanalysis, behavior therapy and the relational world. Gedragstherapie, 33, 221-233.

Hafkenscheid, A. (2003). Een interpersoonlijke en emotionele impuls voor de cognitieve therapie. Boekbespreking van Jeremy Safran (1998), Widening the scope of cognitive therapy: the therapeutic relationship, emotion and the process of change. Gedragstherapie, 36, 223-235.

Hafkenscheid, A. (2004). Boekbespreking van Alexandra Rossberg & Johan Lansen (Hrsg.) (2003). Dass Schweigen brechen: Berliner Lektionen zur Spätfolgen der Schoa. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 59, 96-98.

Hafkenscheid, A. (2007). Back to basics. Boekbespreking van Hermans, D., Eelen, P. & Orlemans (2007). Inleiding tot de gedragstherapie. De Psycholoog, 42,221-223.

Hafkenscheid, A. (2007). Evidence-Based Practice (EBP) of Practice-Based Evidence (PBE)?

Boekbesprekingen van John C. Norcross, Larry E. Beutler & Ronald F. Levant (eds.). (2005). Evidence-based practices in mental health: debate and dialogue on the fundamental questions. Washington: American Psychological Association.

Barry L. Duncan, Scott D. Miller & Jacqueline Sparks (2004). The heroic client: a revolutionary way to improve effectiveness through client-directed, outcome-informed therapy. San Francisco: Jossey-Bass.

John C. Norcross (ed.) (2002). Psychotherapy relationships that work: therapist contributions and responsiveness to patients. Oxford, New York: Oxford University Press. Gedragstherapie, 40, 125-139.

Hafkenscheid, A. (2009). Boekbespreking van P. Gilbert & R.L. Leahy (2007). The therapeutic relationship in the cognitive behavioral psychotherapies. London/New York: Routledge. Tijdschrift voor Psychotherapie, 35, 147-150.

Hafkenscheid, A. (2010). Boekbespreking van J.B. Luoma, S.C. Hayes & R.D. Walser (2008). Leer ACT! Vaardigheden voor therapeuten. Houten: Bohn, Stafleu, Van Loghum. Tijdschrift voor Psychotherapie, 36, 57-61.

Hafkenscheid, A. (2010). Boekbespreking van J.P. McCullough (2006). Treating chronic depression with disciplined personal involvement: Cognitive behavioral analysis system of psychotherapy (CBASP). New York: Springer. Tijdschrift voor Psychotherapie, 36, 282-285.

Hafkenscheid, A. (2012). Boekbespreking van J.H. Obegi & E. Berant (2009). Attachment theory and research in clinical work with adults. New York: the Guilford Press. Tijdschrift voor Psychotherapie, 38, 136-139.

Hafkenscheid, A. (2012). Boekbespreking van L. G. Castonguay, J. Chr. Muran, L. Angus, J.A. Hayes, N. Ladany & T. Anderson (samenstelling) (2010). Bringing psychotherapy research to life: understanding change through the work of leading clinical researchers. Washington DC: American Psychological Association. Tijdschrift voor Psychotherapie, 38, 402-405.

Hafkenscheid, A. (2012). Boekbespreking van J. Lebow (2006). Research for the psychotherapist: from science to practice. New York: Routledge. Tijdschrift voor Psychotherapie, 38, 488-491.

Hafkenscheid, A. (2013). Boekbespreking van Jeremy D. Safran (2012). Psychoanalysis and psychoanalytic therapies. Washington: American Psychological Association. Tijdschrift voor Psychotherapie, 39, 127-130.

Hafkenscheid, A. (2013). Boekbespreking van W. Scholte (2013). Personality assessment in inpatient psychotherapy: the predictive validity of personality inventories for psychotherapy outcome and therapy-disruptive behaviors.  Academisch proefschrift, Radboud Universiteit Nijmegen. Tijdschrift voor Psychotherapie, 39, 217-219.

Hafkenscheid, A. (2013). Boekbespreking van Glen O. Gabbard, Laura Weiss Roberts, Holly Crisp-Han, Valdesha Ball, Gabrielle Hobway & Funmilayo Rachal (2012). Professionaliteit in de psychiatrie. Utrecht: De Tijdstroom. Tijdschrift voor Psychotherapie, 39, 281-284.

Hafkenscheid, A. (2014). Boekbespreking van Cuijpers, P.(2012) Psychotherapie: een wetenschappelijk perspectief. Amsterdam: Uitgeverij Prometheus/Bert Bakker. Tijdschrift voor Psychotherapie, 40, 155-158.

Hafkenscheid, A. (2014). Boekbespreking van Mansell, W., Carey, T.A., & Tai, S.J. (2013). A transdiagnostic approach to CBT using Methods of Levels Therapy. London, New York: Routledge. Tijdschrift voor Psychotherapie, 40, 383-386.

Hafkenscheid, A. (2014). Boekbespreking van Buwalda, V., Nugter, A., van Tilburg, W., & Beekman, A. (red.) (2013). Praktijkboek ROM in de ggz II. Implementatie en gebruik bij verschillende doelgroepen. Utrecht: De Tijdstroom, Tijdschrift voor Psychiatrie, 56, 137-138.

Hafkenscheid, A. (2016). Gezien: Yalom’s cure. Tijdschrift voor Psychotherapie, 42, 58-61.

Hafkenscheid, A. (2017). Overwegingen bij het boek van Allain de Botton ‘Weg van liefde’. Tijdschrift Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie (TPEP), 55,  37-40.

Hafkenscheid, A. (2018). Een halve eeuw kennismaken met gedragstherapie. Boekbespreking van Hermans, D., Raes, F., & Orlemans, H. (2018). Inleiding tot de gedragstherapie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. Gedragstherapie, 51, 297-304.

Hafkenscheid, A. & Querido, A.L. (1985). Pseudologia fantastica en het Münchausen syndroom. In: Lansen, J. (red.) Joodse identiteit in de geestelijke gezondheidszorg (pp.90-101). Assen: Van Gorcum.

Hafkenscheid, A. (1993). Vicarious traumatization: is het verschijnsel empirisch aantoonbaar? In: Abram, I.B.H.A., Dasberg, Ch., Hafkenscheid, A., de Jong, A.J. & Lansen, J. (red.). Therapeut en trauma (pp. 25-32). Assen: Van Gorcum.

Hafkenscheid, A. (2005). Hoofdstuk 11. Cognitieve gedragstherapie is ‘gearriveerd’, maar waar? In: Schene, A.H., Boer, T.J., Jaspers, J.P.C., Sabbe, B. & Van Weeghel, J. (red.). Jaarboek psychiatrie en psychotherapie 2005-2006, 9, (pp. 144-156). Houten: Bohn, Stafleu, Van Loghum.

Hafkenscheid, A. (2007). Klinische diagnostiek van posttraumatische stressproblematiek. In: Aarts, P.G.H. & Visser, W.D. (red.). Trauma: diagnostiek en behandeling (pp. 69-90). Houten: Bohn, Stafleu, Van Loghum.

Hafkenscheid, A. (2009) Hoofdstuk 9. De interpersoonlijke component. Hoofdstuk in Colijn, S. & Trijsburg, R. W.. (red.). Leerboek Psychotherapie (pp. 109-121). Utrecht: De Tijdstroom.

Hafkenscheid, A. (2010). Komen tot een behandelovereenkomst. Hoofdstuk in Gundrum,. M. & Stinckens, N. (red.), De schatkist van de psychotherapeut. Leuven: ACCO.

Veeninga, A. & Hafkenscheid, A. (2011). Interpersoonlijke supervisie. In: Beunderman R. en F.M.B. van der Maas (red.).Supervisie in de GGZ. Een oriëntatie op de supervisiepraktijk. Assen: Van Gorcum.

Hafkenscheid, A. (2015). Hoofdstuk 7. De therapeutisch relatie. In: Van Meekeren, E. & Baars, J. (red.). De ziel van het vak: over contact als kernwaarde in therapie. Amsterdam: Uitgeverij Boom.

Hafkenscheid, A. (2015). Hoofdstuk 11. Evalueren vanaf het begin. In: Van Meekeren, E. & Baars, J. (red.). De ziel van het vak: over contact als kernwaarde in therapie. Amsterdam: Uitgeverij Boom.

Beunderman, R., Van der Maas, F., Hafkenscheid, A. & Huls, R. (2016). Hoofdstuk 4. Leren. In: Beunderman R., Colijn, S., Geertjens, L. en Van der Maas, F. (red.).Supervisie en praktijk van supervisie. Utrecht: De Tijdstroom.  

Hafkenscheid, A. (2016). 9. Supervisierelatie en persoonsgerichte supervisie. In: Beunderman R., Colijn, S., Geertjens, L. en Van der Maas, F. (red.).Supervisie en praktijk van supervisie. Utrecht: De Tijdstroom.

Hafkenscheid, A., Beunderman, R., Van der Maas, F. & Peute, L. (2016). 10. Supervisie-interfererende factoren. In: Beunderman R., Colijn, S., Geertjens, L. en Van der Maas, F. (red.).Supervisie en praktijk van supervisie. Utrecht: De Tijdstroom.  

Hafkenscheid, A. (2017). De cliëntgerichte benadering. Hoofdstuk ten behoeve van het leerboek Klinische psychologie: diagnostiek en therapie. Heerlen Open Universiteit in druk).

Hafkenscheid, A. (2009). Causaliteitsvraag revisited. Cogiscope, 3, 32-33.

Hafkenscheid, A. (2009). Recessie. Psychologie & Gezondheid, 37, 34-37.

Hafkenscheid, A. (2009). Vertrouwen, wilskracht en optimisme. Psychologie & Gezondheid, 37, 162-164.

Hafkenscheid, A. (2009). N = 1. Psychologie & Gezondheid, 37, 288-290.

Hafkenscheid, A. (2010). Vrije wil. Psychologie & Gezondheid, 38, 85-88.

Hafkenscheid, A. (2010).Over ‘broddelaars’ in ‘prutsberoepen’. Psychologie & Gezondheid, 38,183-185.

Hafkenscheid, A., Hanekamp, H. & Pool, G. (2012). Gehoord: Working with anxiety:  from symptom to self.  10e WAPCEPC-congres. Antwerpen, 8 tot 12 juli 2012. Tijdschrift voor Psychotherapie, 38, 498-502.

Hafkenscheid, A., Dogan, A., & De Hauwere, E. (2014). Gehoord: Echt in contact, echt in contact. Vlaamse Vereniging voor CliëntgerichtExperiëntiële Psychotherapie en Counseling. Gent, 7 juni 2013. Tijdschrift voor Psychotherapie, 40, 170-173.

Hafkenscheid, A. (2014). Gehoord: Najaarscongres Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt), Back tot he future, Veldhoven, 14-15 november 2013.Tijdschrift voor Psychotherapie, 40, 242-245.

Hafkenscheid, A. (2017). Gehoord: Psychotherapie in tijden van dreiging. Dag van de psychotherapie 2016. Beurs van Berlage te Amsterdam, 16 december 2016. Tijdschrift voor Psychotherapie, 43, 154-159.

Hafkenscheid, A. (1992). A critical discussion of strategies to enhance the interrater reliability of the Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS) and related instruments. Invited paper presentation, European Committee for Standardisation of Clinical Trials with psychotropics (ECST), 18-19 juni, 1992, Straatsburg.

Hafkenscheid, A. (1992). Vicarious traumatization: is het verschijnsel empirisch aantoonbaar? Voordracht tijdens het symposium Therapeut en Trauma, ter gelegenheid van het afscheid van drs. J. Lansen als directeur van de Joodse Geestelijke Gezondheidszorg (JGG), 26 november 1992 te Amersfoort. Verschenen in Therapeut en Trauma. Assen: Van Gorcum, 1993.

Hafkenscheid, A. (1993). The ‘appropriate’ conditions for establishing interrater reliability of interview-based rating scales: a controversial issue. Inleiding op uitnodiging van ECST, 10-11 juni 1993, Straatsburg.

Hafkenscheid (1993). Early parenting as perceived by children of survivors: a comparative study with psychiatric outpatients. Voordracht tijdens de World Conference of the International Society for Traumatic Stress Studies, 21-26 juni 1993, Amsterdam.

Hafkenscheid, A. (1996). Meetproblemen bij ‘N = 1’. Voordracht tijdens het symposium Twee zielen, één gedachte, onder auspiciën van de Vereniging voor Gedragstherapie en de Vereniging voor Cliëntgerichte Psychotherapie (VCgP), 18 oktober 1996, Bloemendaal.

Hafkenscheid, A. (1998). Ervaringsgerichte gedragstherapie: de therapeutische relatie als instrument. Voordracht tijdens de Najaarsconferentie van de Vereniging voor Gedragstherapie (VGt) en de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie, 12-13 november te Veldhoven.

Hafkenscheid, A. (1999). De contextuele benadering van psychotherapie. Voordracht tijdens de Najaarsconferentie van de Vereniging voor Gedragstherapie (VGt) en de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie, 11-12 november 1999 te Veldhoven.

Hafkenscheid, A. (1999). Psychotherapie met vluchtelingen: ontgoochelend of verrijkend? Voordracht tijdens het symposium En nu wij! Voor en door behandelaars ter gelegenheid van het afscheid van psychiatrisch centrum Coudewater, 8 oktober 1999 te Rosmalen.  

Hafkenscheid, A. (1999). Zeg me wie ik ben: Indische child survivors tussen individualiteit en groepsidentiteit. Voordracht tijdens de conferentie Verschuivend Landschap: samen leven in verschillende culturen, ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van Elah, 25-27 oktober 1999 te Jeruzalem.

Hafkenscheid, A. (2000). Hoe wetenschappelijk is de gedragstherapie? Voordracht op uitnodiging van de organisatie van de Najaarsconferentie van de Vereniging voor Gedragstherapie en de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie, 9-10 november 2000 te Veldhoven.

Hafkenscheid, A. (2000). De onmogelijkheid en onmisbaarheid van de causaliteitsvraag in de behandeling van oorlogs –en vervolgingsslachtoffers. Voordracht tijdens het wetenschappelijk congres Slachtofferschap en causaliteit  ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Sinai-Centrum, 21 november 2000 te Amsterdam.

Hafkenscheid, A. (2001). Dilemma’s in de psychotraumabehandeling. Voordracht op uitnodiging van de Stichting Klinische Psychotherapie, 28 maart 2001 te Amersfoort.

Hafkenscheid, A. (2002). Assessment of patients’ distorted cognitive-interpersonal behaviours by assessing therapists’ cognitions, emotions and action tendencies. Paper presented at the conference of the European Association for Behaviour and Cognitive Therapy (EABCT), 18-22  September 2002, Maastricht.

Hafkenscheid, A. (2002). Objectieve tegenoverdracht. Voordracht op uitnodiging van de Psychotraumastudiegroep (PTSG), Centrum ’45, Stichting ICODO en Pharos, 25 september 2002 te Utrecht.

Hafkenscheid, A. (2003). Objectieve tegenoverdracht: ervaren verschillende therapeuten soortgelijke interpersoonlijke appèls van patiënten? Voordracht tijdens het wetenschappelijk congres “De therapeutische relatie” van de Vereniging voor Cliëntgerichte Psychotherapie (VCgP), 31 januari 2003 te Ede.

Hafkenscheid, A. (2003). Are objective countertransference reactions to survivors and to children of survivors generalizable across therapists? Paper presented at the VIII European Conference on Traumatic Stress, 22-25 May 2003, Berlin.

Hafkenscheid, A. (2004). Objective counter-transference: theoretical issues and empirical referents of an integrative concept. Seminar workshop to be held at the XX SEPI (Scientific Committee of the Society for the Exploration of Psychotherapy Integration) congress, 24-27 June 2004, Amsterdam.

Hafkenscheid, A. (2004). Inspiratie vanuit de interpersoonlijke communicatietheorie. Objectieve tegenoverdracht: subjectieve zelfonthulling als therapeutisch instrument. Workshop tijdens het wetenschappelijk congres “Noordelijke inspiraties” van de Vereniging voor Cliëntgerichte Psychotherapie (VCgP), 19 maart 2004, Meppel.

Hafkenscheid, A. (2004). Therapists’ meaning frames in responding to patients’ communicational messages. Paper presented at the 2nd European Congress for Psychotherapy, 26-27 November 2004, Amsterdam.

Hafkenscheid, A. (2005). Antitherapeutische effecten van het weggepoetste daderschap bij slachtoffers. Voordracht en workshop tijdens het symposium “Als slachtoffers van geweld ook daders zijn: dilemma’s in de hulpverlening”, georganiseerd door Cogis, kenniscentrum Vervolging, Oorlog & Geweld, 8 november 2005, Utrecht.

Veeninga, A.T. & Hafkenscheid, A. J.P.M. (2005). Het vroegtijdig opsporen van potentiële drop-outs met behulp van de Patiënt Behoeften Vragenlijst (PBV). Voordracht tijdens de Najaarsconferentie van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt) en de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie, 10-11 november 2005 te Veldhoven.

Hafkenscheid, A. (2005). Secundaire traumatisering: een riskant verschijnsel of een riskant begrip? Voordracht tijdens het minisymposium “Secundaire traumatisering, een

bedrijfsrisico?” ter gelegenheid van de opening van Mediant Centrum voor Psychotrauma. 15 november 2005 te Enschede.

Hafkenscheid, A. (2006). Uitgenodigd lid plenumdiscussie tijdens studiedag van de Vlaamse Vereniging Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie & Counseling (VVCEPC),

“Onder ons gezegd en gezwegen: Uitdagingen en moeilijkheden in het therapeutisch contact”, 12 mei 2006, Leuven, België.

Hafkenscheid, A. & Veeninga, A. (2006). Masterclass COGIS (het landelijke kenniscentrum vervolging, oorlog en geweld) ‘Interventies bij een dader/slachtoffer’, 27 juni 2006, Utrecht.

Hafkenscheid, A. & Veeninga, A.T. (2006). Bewustwording en feedback helpen patiënt en therapeut om effectiever te functioneren. Workshop tijdens de Najaarsconferentie van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie. 9-10 november 2006, te Veldhoven.

Hafkenscheid, A. (2006). De interactionele benadering. Workshop voor de derdejaarscursisten in het kader van de postgraduaatopleiding Cliëntgerichte psychotherapie van de Vlaamse Vereniging Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie & Counseling (VVCEPC), 15 december 2006, Katholieke Universiteit Leuven, België.

Hafkenscheid, A. (2006). Het interactionele thema. Workshop in het kader van de permanente vorming van de Vlaamse Vereniging Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie & Counseling (VVCEPC), 16 december 2006, Leuven, België.

Hafkenscheid, A. (2007). Methoden van evaluatie van N=1. Workshop in het kader van de postgraduaatopleiding Gedragstherapie, 9 maart 2007, Center for the Psychology of Learning and Experimental Psychopathology  Department of Psychology, University of Leuven, Belgium.

Hafkenscheid, A. & Veeninga, A.T. (2007). Kwaliteit van de behandeling: uitkomst en therapeutische alliantie. Workshop ter gelegenheid van het Lustrumcongres van de Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen (LVE), 27 april 2007, Ede.

Hafkenscheid, A. (2007). Getraumatiseerd oud worden: specifieke levensopgaven. Lezing tijdens het symposium ‘Getraumatiseerd oud worden’, georganiseerd door COGIS (het landelijke kenniscentrum vervolging, oorlog en geweld), 6 juni 2007, Utrecht.

Veeninga A., Hafkenscheid, A. & Bernard, J. (2007). Als een slachtoffer óók dader is en een dader óók slachtoffer: visies vanuit traumabehandeling en forensische behandeling. Workshop tijdens de Najaarsconferentie van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie. 8-9 november 2007, te Veldhoven.

Hafkenscheid, A. (2007). De diagnostiek van posttraumatische stressreacties. Workshop tijdens het congres ‘Traumazorg in actie’ van de Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP), 28 november 2007, Zwolle.

Hafkenscheid, A. (2007). Centraal of marginaal? Lezing tijdens de Kaderdag van de Vereniging voor Cliëntgerichte Psychotherapie (VCgP), 30 november 2007, Utrecht.

Hafkenscheid, A. (2007). Routine monitoring en feedback zijn een must: juist bij complexe problematiek. Workshop tijdens het congres van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) “Complexiteit in psychotherapie”, 21 december 2007, Amsterdam.

Hafkenscheid, A. (2008). Evidence Based Practice (EBP), Practice Based Evidence (PBE), Routine Process Monitoring (RPM) en feedback. Bijdrage aan de postacademische cursus van RINO Zuid Nederland ‘Psychotherapie vanuit meervoudig perspectief’, 3 maart 2008, Eindhoven.

Hafkenscheid, A. (2008). De kracht van de therapeutische relatie. Workshop tijdens de wetenschappelijke bijeenkomst regio Noord van de Vereniging voor Cliëntgerichte Psychotherapie (VCgP), 14 maart 2008, Groningen.

Hafkenscheid, A. (2008). Ouder worden met een oorlogsgetroffene. Voordracht tijdens de Landelijke Dag van de Stichting Partners van Oorlogsgetroffenen (SPO), 15 maart 2008, Doorn.

Veeninga, A.T. & Hafkenscheid, A. (2008). Het hanteren van systematische feedback op psychotherapie ter preventie van drop-out. Workshop tijdens het 36e Voorjaarscongres van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), 10 april 2008, Amsterdam.

Hafkenscheid, A. (2008). Routine Process Monitoring, Evidence Based Practice (EBP) en Practice Based Evidence (PBE). Voordracht op uitnodiging van Adhesie, 21 april 2008, Almelo.

Hafkenscheid, A. (2008). Routine Process Monitoring. Voordracht op uitnodiging van Meerkanten, locatie ‘Meerzicht’, 24 april 2008, Lelystad.

Hafkenscheid, A., de Wolf, M.H.M., Wolters, R. & Veeninga, A.T. (2008). Feedback en de therapeutische alliantie: mogelijkheden en knelpunten bekeken vanuit enkele psychotherapeutische (theoretische) referentiekaders. Workshop tijdens het Lentecongres van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) ‘De wegen naar Rome’, 5 juni 2008, Amersfoort.

Hafkenscheid, A. (2008). De eigen bijdrage van het Sinai Centrum aan de hedendaagse GGz. Voordracht tijdens het symposium ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van het Sinai Centrum, 12 juni 2008, Amstelveen.

Hafkenscheid, A. (2008). Posttraumatische groei: breuken en bronnen. Voordracht tijdens de studiedag ‘Posttraumatische groei: breuken en bronnen’, georganiseerd door COGIS (het landelijke kenniscentrum vervolging, oorlog en geweld), 8 oktober 2008, Utrecht.

Hafkenscheid, A. (2008). Richtlijn, praktijk, evidence. Voordracht tijdens de opleidingsmiddag voor psychiaters, assistent-geneeskundigen en psychotherapeuten (in opleiding) van De Geestgronden, 14 oktober 2008, Amstelveen.

Hafkenscheid, A. & Veeninga, A.T. (2008). De stem van de cliënt: ROM? CDOI? Iets anders? Of niets? Workshop tijdens de Najaarsconferentie van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie. 13-14 november 2008, te Veldhoven.

Hafkenscheid, A. (2008).Praktijkonderzoek naar PRT en gezinsbehandelingen: complex, dus houd het simpel. Voordracht op uitnodiging van de Opleidingscommissie van de

Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG), 20 november 2008, Amersfoort.

Hafkenscheid, A. (2009). De interactionele invalshoek. Workshop voor de derdejaarscursisten in het kader van de postgraduaatopleiding Cliëntgerichte psychotherapie van de Vlaamse Vereniging Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie & Counseling (VVCEPC), 17 maart 2009, Katholieke Universiteit Leuven, België.

Hafkenscheid, A. (2009). Routine Process Monitoring met SPSS ondersteuning. Voordracht tijdens de Themadag Gezondheidszorg SPSS, 1 april 2009, Utrecht.

Hafkenscheid, A. & Veeninga, A.T. (2009). Effectief leren hanteren van de werkalliantie in gedragstherapeutische intervisie. Workshop tijdens de Voorjaarsconferentie van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie, 17 april 2009, Zwolle.

Hafkenscheid, A. (2009). Routine process monitoring: bewustwording van productieve en belemmerende wederzijdse beïnvloedingsprocessen in psychotherapie.

Workshop op uitnodiging van het door de Vereniging voor Cliëntgerichte Psychotherapie georganiseerde congres ‘Still & Going & Strong: Cliënt centraal, maatwerk in de GGZ markt’, 8 mei 2009, Driebergen.

Hafkenscheid, A. (2009). Debat met prof. Dr. Jack Dekker rondom het thema ‘Evidence of practice based behandelen van psychotrauma?’ op uitnodiging van Centrum ’45, 25 juni 2009, Oegstgeest.

Hafkenscheid, A. (2009). De impact van psychotrauma op arbeids(on)geschiktheid. Voordracht tijdens het congres ‘Psychotrauma en arbeidsverzuim’, georganiseerd door COGIS, 14 oktober 2009, Utrecht.

Hafkenscheid, A. (2009). Psychotherapie vanuit het perspectief van het menselijk falen. Lezing op het minisymposium ‘Psychotherapie vanuit meerdere perspectieven’ ter gelegenheid van het afscheid van mevrouw drs. J.C. de Graaff als hoofddocent van RINO Zuid, 4 september 2009, Eindhoven

Hafkenscheid, A. (2009). Routine Process Monitoring: theorie en praktijk. Lezing op uitnodiging van de vakgroep Sociale Wetenschappers van De Gelderse Roos, Studiedag Methodisch Behandelen, 22 september 2009, Wolfheze.

Hafkenscheid, A. (2009). Zin en onzin van routine monitoren in psychiatrie en psychotherapie. Lezing op uitnodiging van de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie (VVP), 24 september 2009, Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven, Kortenberg, België.

Hafkenscheid, A. (2009). Routine Process Monitoring: theorie en praktijk, Workshop op uitnodiging van de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie (VVGT), 25 september 2009, Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven, Kortenberg, België.

Hafkenscheid, A. (2009). Onderzoek over routine measurement. Voordracht op uitnodiging van de Wetenschapsadviescommissie van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG), 5 november 2009, Amsterdam.

Hafkenscheid, A. (2010). Routine Process Monitoring: theorie en praktijk. Voordracht op uitnodiging van de Militaire GGz tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst 2010, 7 januari 2010, Hilversum.

Hafkenscheid, A. (2010). Routine Process Monitoring: theorie en praktijk. Workshop op uitnodiging van Q-Net, GGz Nederland, 30 maart 2010, Amersfoort.

Hafkenscheid, A. (2010). Het herkennen en bewerken van alliantiemoeilijkheden in de behandeling van vroegkinderlijk getraumatiseerden. Twee workshops tijdens het congres van het Landelijk Centrum voor Vroegkinderlijke Traumatisering (LCVT) ‘Traumatisering in de kindertijd: chronisch trauma en de therapeutische relatie’, 3 maart 2010, Zwolle.

Hafkenscheid, A. (2010). Dader-/Slachtofferschap in de hulpverlening. Twee workshops tijdens het symposium ‘Daders, slachtoffers, omstanders: erfgoed en erfenis van de Tweede Wereldoorlog’, georganiseerd door COGIS in samenwerking met Historisch Centrum Overijssel (HCO), 22 april 2010, Zwolle.

Hafkenscheid, A. (2010). Gebruik en misbruik van routine monitoring. Voordracht op uitnodiging van GGNet, Symposium Routine Outcome Monitoring of Routine Proces Monitoring: wat is het profijt voor de kwaliteit en effectiviteit van de behandeling?”, 10 juni 2010, Apeldoorn.

Hafkenscheid, A. (2010). “Routine Process Monitoring”. Twee workshops op uitnodiging van RIAGG Amersfoort, 2 september 2010, 7 oktober 2010.

Hafkenscheid, A. (2010). ‘Routine Process Monitoring’, workshop op uitnodiging van Dimence, team Persoonlijkheidsstoornissen,16 september 2010.

Hafkenscheid, A. (2010). Lezing ‘Routine Process Monitoring: ervaringen uit de praktijk’; workshop ‘Routine process monitoring: bewustwording van productieve en belemmerende wederzijdse beïnvloedingsprocessen in psychotherapie’. Lezing en workshop tijdens de Studiedag Monitoring Psychotherapie voor Vrijgevestigde Therapeuten, op uitnodiging van Erasmus MC en ZonMw, Utrecht, 15 oktober 2010.

Hafkenscheid, A. (2010). Methodisch omgaan met de therapeutische relatie. Workshop tijdens de Studiedag Evidence Based werken in de GGZ, Wolfheze, 10 november 2010.

Hafkenscheid, A. & Veeninga, A.T. (2010). Oplossingsstrategieën bij stagnerende gedragstherapeutische behandelingen. Workshop tijdens het Najaarscongres van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie. 25-26 november 2010,  Veldhoven.

Hafkenscheid, A. (2011). Monitoring. Drie workshops op uitnodiging van GGz Bosman, op 18 januari 2011 (Utrecht), 1 februari 2011 (vestiging Nijkerk) en 8 februari 2011 (vestiging Hilversum).

Hafkenscheid, A. (2011). Monitoring. Workshop op uitnodiging van RIAGG Amersfoort, 8 maart 2011.

Hafkenscheid, A. (2011). Het herkennen en bewerken van alliantiemoeilijkheden in de behandeling van vroegkinderlijk getraumatiseerden. Bijdrage aan het bijscholingsprogramma van het Landelijk Centrum voor Vroegkinderlijke Traumatisering (LCVT), 16 maart 2011,  Utrecht.

Hafkenscheid, A. (2011). Monitoring ORS-SRS. Workshop op uitnodiging van Psychotherapeutenteam Bussum, 24 maart 2011, Bussum.

Hafkenscheid, A. (2011). De mythe van de Evidence Based Practice (EBP) in de psychotherapie. Lezing op uitnodiging van de ParnassiaBavo Academie tijdens het debat ‘Voer voor psychologen’, 25 maart 2011, Den Haag

Hafkenscheid, A. (2011). Hoe kameleontisch of authentiek ben ik als psychotherapeut? Plenaire lezing op uitnodiging van de Vereniging voor Cliëntgerichte Psychotherapie (VCgP), tijdens het VCgP-congres ‘De schoonheid van verschillen’, 9 september 2011, te Eindhoven.

Hafkenscheid, A. (2011). Kijk naar jezelf: monitoring als hulpmiddel bij het voorkomen en doorbreken van destructieve interactiepatronen in de behandelrelatie. Lezing tijdens het symposium ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het het Sinai Centrum, 15 september 2011, Amstelveen.

Hafkenscheid, A. (2011) De therapeutische alliantie: het voertuig tot verandering van kennismaking tot afscheid. Lezing op Eerste Utrechtse Evidentiesymposium: ‘Wat werkt in de psychotherapie?’ (C1103), 16 september 2011, Utrecht.

Hafkenscheid, A. (2011). De therapeutische relatie. Lezing op uitnodiging van RINO Noord Holland, tijdens de Praktijkopleidersmiddag Psychotherapie, RINO Noord Holland, 26 september 2011, te Amsterdam.

Hafkenscheid, A. (2011). De kracht van de therapeutische relatie. Lezing op uitnodiging van de ParnassiaBavo Academie, tijdens het symposium ‘Wat werkt en voor wie?’, 28 september 2011, te Den Haag.

Hafkenscheid, A. (2011). Routine monitoring. Workshop op uitnodiging van S.P.E.L. Amersfoort, 29 september 2011, te Amersfoort.

Hafkenscheid, A. (2011). Het monitoren van behandelprocessen en behandeleffecten in de GGZ: wat maakt een monitorsysteem tot een kwaliteitssysteem? Lezing op uitnodiging van Bohn Stafleu Van Loghum (BSL) op het congres ‘Vrijgevestigd in de GGz: Succesvol ondernemen!’, 4 november 2011, te Utrecht.

Hafkenscheid, A. (2011). De werkzame therapeutische relatie: geen “klik”, maar expertise. De therapeutische relatie: de achilleshiel in het therapeutisch proces… Voordracht op uitnodiging van de Leerkring Psychologen van GGNet, 10 november 2011, te Apeldoorn. 78. Hafkenscheid, A. (2011). Tegenoverdracht ‘online’: zelfonderzoek met behulp van de ‘web-based’ Impact Message Inventory (IMI-C). Workshop op uitnodiging van de Werkgroep Klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) op het derde NIP-jaarcongres ‘De specialist on-line’: zorgprogramma-ontwikkeling en e-health door klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen, 25 november 2011.

Hafkenscheid, A. (2011). De alliantie als gedragstherapeutisch instrument. Workshop op uitnodiging van de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie (VVGT), tijdens de studiedag ‘De therapeut binnen de CGT’, 9 december 2011, te Leuven.

Hafkenscheid, A. (2011). Superviseren: werkrelatie of techniek? Lezing op uitnodiging van de RINO Groep tijdens de studiemiddag ‘Superviseren’, ter ere van het verschijnen van het boek Supervisie in de GGZ. Een oriëntatie op de supervisiepraktijk, van Ruud Beunderman en Fatima van der Maas, 16 december 2011, te Utrecht.

Hafkenscheid, A. (2012). Het installeren van een feedbackcultuur. Lezing op uitnodiging de Katholieke Universiteit Leuven tijdens de studiedag ‘Monitoring als therapeutisch instrument’, 17 februari 2012 te Leuven.

Hafkenscheid, A. (2012). Achterdocht: het belang van (het meten van) de therapeutische relatie en de zin en onzin van ‘outcome’-metingen. Lezing ter gelegenheid van het afscheid van drs. Pico Teune, psychotherapeut en opleider systeemtherapie, wegens zijn pensionering bij GGz Drenthe, 23 februari 2012 te Emmen.

Hafkenscheid, A. (2012). Werken met hechtingsproblematiek: emotionele implicaties voor de therapeut. Lezing tijdens het symposium ‘Hechten en loslaten’ ter gelegenheid van het afscheid van drs. Annemarie Snijder-van den Eerenbeemt als hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Cliëntgerichte Psychotherapie, 1 maart 2012 te Utrecht.

Hafkenscheid, A. (2012). Theorie en research RPM en ROM. Eerste lezing tijdens de refereeravond  van GGz Centraal, 14 mei 2012, te Ermelo.

Hafkenscheid, A. (2012). ROM en RPM in de ggz-praktijk. Tweede lezing tijdens de refereeravond  van GGz Centraal, 14 mei 2012, te Ermelo.

Hafkenscheid, A. (2012). The Impact Message Inventory-Circumplex (IMI-C): a self-report measure for therapists to assess their emotional reactions evoked in therapeutic interactions. Lezing tijdens de 10th Conference of the World Association for Person-Centered and Experiential Psychotherapy and Counseling (WAPCEPC), 8-12 juli 2012, te Antwerpen, België.

Gundrum, M. & Hafkenscheid, A. (2012). How to be transparent about negative feelings evoked by the client in therapy? Meta-communication: a key intervention in the interactional orientation of CCT. Workshop tijdens de 10th Conference of the World Association for Person-Centered and Experiential Psychotherapy and Counseling (WAPCEPC), 8-12 juli 2012, te Antwerpen, België.

Hanekamp, H., Hafkenscheid, A. & Que, F. (2012). Anxiety in supervision or supervision and anxiety? Person-centered supervision. Workshop tijdens de 10th Conference of the World Association for Person-Centered and Experiential Psychotherapy and Counseling (WAPCEPC), 8-12 juli 2012, te Antwerpen, België.

Hafkenscheid, A. (2012). Monitoren: vloek of zegen? Lezing tijdens de refereeravond van de Nederlandse Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (NVVP), afdeling Noord-Holland, 12 september 2012, te Amstelveen.

Hafkenscheid, A. (2012). De therapeutische relatie: een kritische reflectie. Lezing tijdens de refereerbijeenkomst ‘De therapeutische relatie: cement voor een stevige basis’. Tactus Verslavingszorg, 18 september 2012, te Deventer.

Hafkenscheid, A., Hospers, M. & Bernard, J. (2012). Back to basics: Functional Analytic Psychotherapy (FAP) voor persoonlijkheidsproblematiek. Workshop tijdens de Najaarsconferentie van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie. 9-10 november 2012, te Veldhoven.

Hafkenscheid, A. (2012). De therapeutische alliantie: moderator of mediator, hoofdzaak of bijzaak? Lezing op uitnodiging van Stichting Postdoctoraal Onderwijs Nijmegen (SPON): SPON-Lezing over cliënt-therapeutrelatie in samenwerking met de Academische Werkplaats Jeugd, 16 november 2012, te Nijmegen.

Hafkenscheid, A. (2012). Veerkracht van therapeut en cliënt: authenticiteit. Lezing tijdens de ‘Achtste Studiedag Klinische Psychotherapie’, OPZ Geel, 6 december 2012, te Geel, België.

Hafkenscheid, A. (2013). Kwaliteitscriteria voor kwaliteitsindicatoren. Lezing op uitnodiging van Stichting Postdoctoraal Onderwijs Nijmegen (SPON). Studiedag ROM: monitoring, measurement en management, 31 mei 2013, Nijmegen.

Hafkenscheid, A. (2013). Echtheid-in-actie. Twee workshops op uitnodiging van de Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experientiele Psychotherapie & Counseling (VVCEPC), tijdens de studiedag ECHT in contact, echt IN contact, te Gent, België, 7 juni 2013.

Hafkenscheid, A. (2013). Werken met vluchtelingen. Workshop en deelname aan debat op uitnodiging van PsyQ, Landelijk Psychotrauma Symposium, 21 juni 2013, te Maastricht.

Hafkenscheid, A. (2013). De therapeutische relatie: specifieke factor bij uitstek. Lezing en workshop op uitnodiging van van GGZ Noord Holland Noord tijdens de psychologenconferentie ‘Nonspecifieke factoren binnen de behandeling’. Alkmaar, 3 oktober 2013.

Hafkenscheid, A. (2013). De therapeutische relatie bij persoonlijkheidsproblematiek. (werktitel). Lezing op uitnodiging van PsyQ tijdens de Landelijke programmadag Persoonlijkheidsproblematiek van PsyQ. Rotterdam, 10 oktober 2013.

Hafkenscheid, A. (2013). Client centered psychotherapie en diagnostiek. Twee workshops op uitnodiging van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) tijdens de NVP-Studiedag ‘Uit de schaduw van de DSM5: Diagnostiek en classificatie in de psychotherapie’. Breukelen, 11 oktober 2013.

Hafkenscheid, A. (2013). Naar een zinvol monitor- en kwaliteitssysteem. Workshop tijdens de Najaarsconferentie van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie ‘Back to the future: de toekomst van de cognitieve gedragstherapie, Veldhoven, 14-15 november 2013.

Hafkenscheid, A. (2014). Het monitoren van behandelprocessen en -effecten: dat moet en kan beter! Voordracht op uitnodiging van de Vereniging voor Cliëntgerichte Psychotherapie en RINO Noord Holland. Amsterdam, 13 februari 2014.

Hafkenscheid, A. (2014). ROM: mijnenveld of bloemenwei? Voordracht en debat tijdens het Voorjaarscongres van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). Maastricht, 10 april 2014.

Hafkenscheid, A. (2014). Trauma en veerkracht. Voordracht op uitnodiging van de Christelijke Vereniging van Psychiaters, Psychologen en Psychotherapeuten (CVPPP). Amersfoort, 22 mei 2014.

Hafkenscheid, A. (2014). ROM. Voordracht op uitnodiging van de Afdeling Medische Psychologie van de Isala Klinieken. Zwolle, 20 juni 2014.

Hafkenscheid, A. (2014). Routine monitoren. Workshop op uitnodiging van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt). Utrecht, 4 juli 2014.

Hafkenscheid, A. (2014). mRommen: hoe word je een betere hulpverlener? Inleiding en discussieleider tijdens het symposium ‘mHealth: voor de GGZ van morgen’, georganiseerd door de Universiteit Maastricht, Mondriaan, GGZ Eindhoven, Trimbos-instituut en Stichting Sympopna. Utrecht, 23 september 2014.

Hafkenscheid, A. & Van Os, J. (2014). Rommen in de GGZ; Huidige ROM doet afbreuk aan valide kwaliteitsmeting. Presentatie op uitnodiging van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Utrecht: 30 september 2014.

Hafkenscheid, A. (2014). Balanceren op het slappe koord: het hanteren van de therapeutische relatie in de behandeling van vroegkinderlijk getraumatisereerden. Twee workshops op uitnodiging van CELEVT Tweede landelijk congres ‘Vroegkinderlijke chronische traumatisering; diagnostiek en behandeling van psychische gevolgen in de volwassenheid’. Veldhoven, 8 oktober 2014.

Hafkenscheid, A. (2015). De therapeutische relatie monitoren. Gastdocentschap op uitnodiging van het Instituut voor Psychotherapeutische Relaties en Reflectie (IPRR), 2 april 2015, Mechelen, België.

Hafkenscheid, A. (2015). Professionaliteit in de behandeling van ernstige persoonlijkheidspathologie (EPP). Voordracht op uitnodiging GGZ Eindhoven tijdens het symposium ‘Ik wil wel, maar jij kunt niet’, 28 mei 2015.

Hafkenscheid, A. (2015). De therapeutische relatie. Voordracht op uitnodiging van de Parnassia Academie tijdens het symposium Obstakels in de behandelkamer, 1 oktober 2015, Den Haag.

Gundrum, M. & Hafkenscheid, A. & (2015). Zelfonthulling versus empathie als toegangspoort in het therapeutisch proces: Mevr. X interactioneel benaderd. Workshop tijdens het congres Trilogie van menselijk contact: empathie, relationele verbinding en het ervarend zelf van de Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experientiele Psychotherapie & Counseling (VVCEPC) en de Vereniging voor Cliëntgerichte Psychotherapie (VCgP), 2-3 okotber 2015, Grobbendonk, België.

Hafkenscheid, A. (2015). Routine (Outcome) Monitoring: R(O)M. Hoorcollege op uitnodiging van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG), ten behoeve van het Engelstalige masterprogramma van de afstudeerrichting Klinische Psychologie, 21 oktober 2015, Groningen.

Hafkenscheid, A. & Que, F. (2015). Naar een (her)waardering van het klinisch oordeel. Workshop Najaarscongres van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie, 13 november 2015, Veldhoven.

Hafkenscheid, A. (2015). Keuzessies ‘Monitoren’ (Contact bij ‘technische’ zaken) tijdens het symposium De ziel van het vak: contact maken, contact behouden!, georganiseerd door Benecke Medische Communicatie , ter gelegenheid van de verschijning van het gelijknamige boek, 27 november 2015, Amersfoort.

Hafkenscheid, A. (2016. Werken met cliëntenfeedback.  Studiedag CCG VAGGA (Vereniging Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg Antwerpen, 26 januari 2016 Mortsel.

Hafkenscheid, A. (2016). Opponent (co-opponenten prof dr. Robert Elliott en prof dr. Patrick Luyten) bij de doctoraatsverdediging van Dave Smits, getiteld ‘The Effect of Monitoring on the Attunement Process in Psychotherapy: A Mixed-Method Approach’. Katholieke Universiteit Leuven (KUL), 10 februari 2016, Leuven.

Hafkenscheid, A. (2016). Lezing ‘Iedere individuele psychotherapie heeft een systemisch aspect en elke systeemtherapie een individueel aspect’.  BVRGS Congres ‘Netwerken, meer dan een vangnet’. Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling vzw (BVRGS), 18 maart 2016,. Antwerpen-Berchem.

Hafkenscheid, A. (2016). ‘Work in Progress: behandelplannen 3 Hoe samen met de cliënt doelstellingen formuleren, evalueren en bespreken?  Workshop op uitnodiging tijdens de jaarlijkse studiedag van de Vlaamse Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG),  11 mei 2016, Brussel-Schaarbeek.

Hafkenscheid, A. (2016). Lezing Daderschap bij Slachtoffers/Slachtofferschap bij Daders. CGG Ahasverus Brussel, 12 mei 2016, Brussel.

Hafkenscheid, A. (2016). Postgraduaatsonderwijs  De therapeutische relatie monitoren. Gastdocentschap op uitnodiging van het Instituut voor Psychotherapeutische Relaties en Reflectie (IPRR), 13 mei 2016, Mechelen.

Hafkenscheid, A. (2016). Hoofdspreker (Andere hoofdspreker: prof. dr. Frans de Waal) Lezing ‘Als empathie faalt’. Studiedag Contact, empathie en basiscommunicatie (AIT;  Associatie voor Interactiebegeleiding en Thuisbehandeling), het landelijk expertisecentrum voor Video-interactiebegeleiding en videohometraining), 30 mei 2016, Ede.

Hafkenscheid, A. (2016). Dagvoorzitterschap plus workshops Psychotherapie 2026 – Wat als de apps op zijn? Opleidingsinstituut Postmaster Psychologie Opleidingen (PPO), 6 oktober 2016,  Groningen

Hafkenscheid, A. (2016). Dagvoorzitterschap plus workshops tijdens het vierde jaarlijkse CELEVT congres over actuele ontwikkelingen bij Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering, de gevolgen in de volwassenheid, signalering, diagnostiek en behandeling, 7 oktober 2016, Amersfoort.

Hafkenscheid, A. (2016). Voordracht voor de landelijke ontmoetingsdag  ‘I can’ van Wounded Warriors, 8 oktober 2016, Oirschot (NB).

Hafkenscheid, A. (2016). Lezing ‘Het hanteren van de therapeutische relatie: een opleidingsmodel’ tijdens het mini-symposium ‘De psychotherapeutische relatie’,  ter gelegenheid van het afscheid van plaatsvervangend hoofdopleider psychotherapie, 11 oktober 2016, Eindhoven.

Hafkenscheid, A. (2016). Uitgenodigd debater debat ‘Evidence Based Practice, het paradepaardje van (cognitieve) gedragstherapie: stand van zaken en kritische bedenkingen’, onder voorzitterschap van Guy Bosmans, Najaarscongres Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt) Springlevend!. 11 november 2016, Veldhoven.

Hafkenscheid, A. (2016). Lezing ‘De therapeutische relatie: wanneer is het (goed) genoeg?’, symposium Werkzaamheid en hindernissen in het therapeutisch contact, onder voorzitterschap van prof. dr. Ger Keijsers. Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt) Springlevend!. 11 november 2016, Veldhoven.

Hafkenscheid, a. (2016). Vormingsdag behandelstaf Routine Outcome Monitoring (ROM)/Routine Process Monitoring (RPM). Lezing en workshop, 7 december 2016, P.C. Sint-Amandus, Beernem (België).

Hafkenscheid, A. (2016). Vormingsdag ‘Waarom stagneert deze behandeling?. Lezing en workshop. De Spiegel, verslavingszorg, 8 december 2016, Asse (België).

Hafkenscheid, A. (2016). Resolutiemodel van Safran. Scheuren en breuken. De ziel van het vak: Behoud van contact! Lezing en workshop, georganiseerd door Lemion, ter gelegenheid van de verschijning van de paperbackversie van het gelijknamige boek, 25 november 2016, Lunteren.                                                                                                                            Hafkenscheid, A. (2017). Workshop Complementariteit van of binnen de therapeutische relatie. 7e congres Integrale psychiatrie Out of the box, 22 maart 2017, Groningen.

Hafkenscheid, A. (2017). Workshop Wat valt er te zwijgen? Stilte in het supervisieproces. 9e Jaarcongres Stilte KP & KNP, 21 april, Utrecht.

Hafkenscheid, A. (2017). Workshop Therapeutisch kan het vogelbekdier wel degelijk aanwezig zijn, ook als het wetenschappelijk nooit heeft (of kan) bestaan. VVCEPC-congres Het vogelbekdier kan niet bestaan, maar dat weet hij niet…, 9 juni 2017, Gent.

Hafkenscheid, A. (2017). Lezing “Nee, het draait hier niet alléén om jou!”, 21 september 2017, Ermelo, congres TRTC De therapeut centraal.

Hafkenscheid, A. (2017). Workshop “Of ik iets over mijzelf wil vertellen? Ik ben net hertrouwd, heb drie fenomenale kinderen, houd van zeezeilen en ben dol op Wie is de mol…!”  LVVP-congres LVVP Laat je niet kennen!,22 september, Amersfoort

Hafkenscheid, A. & Thunnissen, M. (2017). Postdoctorale bij- en nascholing (master classes), 24-28 september, Montaione, Italië, Lemion, De therapeutische relatie.

Hafkenscheid, A. (2017). Cognities, emoties en actietendenties van hulpverleners als hulpmiddelen in het hulpverleningscontact met vroegkinderlijk getraumatiseerde cliënten.

Lezing 11 oktober 2017, Amersfoort, congres CELEVT, Cognities, emoties.

De Beurs, E., Delespaul, Ph., Hafkenscheid, A., De Jong, K., & Verbraak, M. (2017). Debat ROM, onder leiding van prof. dr. B. Tiemens, 9-10 november 2017, Veldhoven, VGCt Najaarscongres Netwerken.

Hafkenscheid, A. & Que, F. (2017). Openbare intervisie: Problematisch verlopende CGT-behandelingen vanuit een netwerkperspectief vlot trekken, 9-10 november 2017, Veldhoven, VGCt Najaarscongres Netwerken.

Hafkenscheid, A. (2018). De therapeutische relatie. Presentatie ter gelegenheid van het afscheid van drs. Felix Gimbrère als adjunct-hoofdopleider Psychiatrie van Dimence, 29 maart 2018, Zwolle.

Hafkenscheid, A. & Bernard, J. (2018). Vlot trekken van vastlopende cgt-behandelingen: de grootste gemene delers. VGCt Voorjaarscongres Diversiteit!, 13 april 2018, Zwolle.

Hafkenscheid, A. (2018). Effectief behandelen is beter. KP-congres , Stichting WKK,10 jaar in-zicht. 20 april 2018, Utrecht.                                                                                        Hafkenscheid, A. (2018). Groepstherapie en de therapeutische relatie. 1e jaarsymposium Lemion, Groepstherapie anno 2018: nieuwe handvatten voor de ggz-praktijk. 5 juli 2018, Maarssen.

Hafkenscheid, A. & Thunnissen, M. (2018). De therapeutische relatie. Montaione, Italië, 23-28 september 2018.

Hafkenscheid, A. (2018). Passende zorg rekent af met klantmodel, is niet klachtgericht en niet aanbodgestuurd. Zorgprogrammering Arkin, 13, 15 en 16 november 2018, Amsterdam.

Hafkenscheid, A. (2018). Theorie-gestuurde diagnostiek vanuit de experiëntiele psychotherapie. Mini-symposium ter gelegenheid van de pensionering van drs. Erik Erftemeijer, afdeling Medische Psychologie Isala Klinieken, 16 november 2018, Zwolle.

Hafkenscheid, A. (2018). Zin en onzin van ROM en kwaliteitsmeting in de behandeling van persoonlijkheidsproblematiek. Lezing op uitnodiging van De Viersprong Academy. Zorgstandaard Persoonlijkheidsstoornissen: who cares?, 27 november 2018, Haarlem.

Hafkenscheid, A. (2019). De stille taal in de counselingsrelatie: wat niet wordt uitgesproken, maar wel meeklinkt. Voorsdracht op uitnodiging van FMS Focus on Emotion, 26 januari 2019, Boom (Vlaanderen).

Hafkenscheid, A. (2019). Beter worden in je vak door deliberate practice. Referatencyclus opleiding tot psychiater, 28 januari 2019, GGz Eindhoven.

Hafkenscheid, A. (2019) Beter worden in je vak door kritische zelfreflectie. Workshop WijzijnGGNet-dagen, 13 maart 2019, GGNet Apeldoorn.

Hafkenscheid, A. (2019). De therapeutische relatie kan niet zonder techniek. Keynote CGW-congres Therapeut en techniek – kiezen of combineren?, 15 maart 2019, Veenendaal.  

Hafkenscheid, A. (2019). Het spanningsveld in groepsbehandeling tussen individueel en groepsbelang:  Eigenheid-Verbinding. Eigenheid en Verbinding. Hoofdlezing Nederlandse Vereniging voor Groepspsychotherapie (NVGP). Driebergen, 22 maart 2019.

Hafkenscheid, A. (2019). Het interpersoonlijk paradigma als leidraad voor ons werk als clinici, opleiders en supervisors. Opleidersmiddag Arkin, 23 april 2019, Amsterdam.

Hafkenscheid, A. (2019). Beter worden in je vak door deliberate practice.

VGCt Voorjaarscongres De cliënt in 360° behandeling in breder perspectief, Zwolle, 12 juli 2019.

Hafkenscheid, A. (2019). Methode zelfreflectie. Existentie en zingeving in de GGZ: Over menselijk lijden, (on)macht en professionaliteit. Sympopna, Utrecht, 5 juni 2019.

Hafkenscheid, A. & Thunnissen, M. (2019). De therapeutische relatie: interactie en interventie. Lemion, De Rode Hoed Amsterdam, 20 september 2019.

Hafkenscheid, A. (2019). De therapeutische relatie in psychotherapie. Pieter Boeke Lezing, Studium Generale Rijksuniversiteit Groningen, 4 november 2019.

Hafkenscheid, A. (2019). De bijdrage van praktijkopleiders aan de ontwikkeling van een wetenschappelijke attitude bij junior-collega’s. Voordracht Praktijkopleidersmiddag van de Centrale RINO Groep Utrecht, 14 november 2019, Utrecht.

Hafkenscheid, A. (2020). Interpersoonlijke groepstherapie: Procesgericht werken, resultaatgericht evalueren. Lemion Summerschool, Groepstherapie anno 2020: nieuwe ontwikkelingen, 7 juli 2020, Maarssen.

Hafkenscheid, A. & Thunnissen, M. (2020). De therapeutische relatie, Lemion, intensieve 6-daagse cursus, 20-25 september 2020, Hoog Soeren.

Hafkenscheid, A. (2020). De plaats van de therapeutische relatie in het postdoctoraal onderwijs. Praktijkopleidersdag Centrale RINO Groep, 19 november 2020, Utrecht.

Hafkenscheid, A. (2020). De ggz-behandelaar als relatie-expert. Lemion Symposium In gesprek met complexe patiënten, onder leiding van J. Tielens, psychiater. Utrecht, 6 december 2020.

Hafkenscheid, A. (2021). De gesuperviseerde cgt-behandeling dreigt vast te lopen: wat nu? Plenaire lezing Supervisorenmiddag VGCt online, 4 februari 2021.

Hafkenscheid, A. (2021). De gesuperviseerde cgt-behandeling dreigt vast te lopen: wat nu? Plenaire lezing Supervisorenmiddag VGCt online, 17 juni 2021.

Hafkenscheid, A. (2021). Kritische zelfreflectie. Masterclass bij Arq/Centrum ’45, 16 september 2021, Diemen-Zuid.                                                                                  Hafkenscheid, A. (2021). Breuken in de relatie. Teamdag GIT-PD, Mediant, 22 september 2021.

Hafkenscheid, A. & Thunnissen, M. (2021). De therapeutische relatie: interactie en interventie. 3 Meet-the-experts exclusieve online cursusavonden Lemion, 22 september 2021, 13 oktober 2021, 10 november 2021.

Hafkenscheid, A. (2021). De psycholoog als verander- en relatie-expert: pleidooi voor innovatie van de BIG-opleidingen in de ggz. Lezing ter gelegenheid van het afscheid van drs. Bart Pannenbakker als P-opleider bij de Parnassia Groep, 7 oktober 2021, Den Haag.

Hafkenscheid, A. (2021). Beter worden in je vak. 4e Singersymposium, Lemion, De ontdekking van het heden: zelfreflectie en de psyche, Laren, 1 november 2021.

Hafkenscheid, A. (2021). Digitalisering in de ggz: vloek of zegen? Innovatie en technische ontwikkelingen in het forensisch werkveld, Forensisch Forum, 2 november 2021, Groningen.                                                                                                                                                                                                    Hafkenscheid, A. (2021). De cognitieve gedragstherapeut: deels uitvoerder, maar bovenal scientist practitioner. Keynote VGCt Najaarscongres We’re only human, 5 november 2021, Veldhoven.                                                                                                                              Hafkenscheid, A. (2021). Tegenoverdracht: is het te meten en wat er therapeutisch mee te doen? Lezing 18 november 2021, Psychologenconferentie GGZ Noord-Holland-Noord, Alkmaar.

Hafkenscheid, A. (2016). Resolutiemodel van Safran. Scheuren en breuken. De ziel van het vak: Behoud van contact! Lezing en workshop, georganiseerd door Lemion, ter gelegenheid van de verschijning van de paperbackversie van het gelijknamige boek, 25 november 2016, Lunteren.

Hafkenscheid, A., Hanekamp, H. & Pool, G. (2012). Gehoord: Working with anxiety:  from symptom to self.  10e WAPCEPC-congres. Antwerpen, 8 tot 12 juli 2012. Tijdschrift voor Psychotherapie, 38, 498-502.

Hafkenscheid, A., Dogan, A., & De Hauwere, E. (2014). Gehoord: Echt in contact, echt in contact. Vlaamse Vereniging voor CliëntgerichtExperiëntiële Psychotherapie en Counseling. Gent, 7 juni 2013. Tijdschrift voor Psychotherapie, 40, 170-173.

Hafkenscheid, A. (2014). Gehoord: Najaarscongres Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt), Back tot he future, Veldhoven, 14-15 november 2013.Tijdschrift voor Psychotherapie, 40, 242-245.

Hafkenscheid, A. (2017). Gehoord: Najaarscongres Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt), Springlevend!, Veldhoven, 14-15 november 2016.Tijdschrift voor Psychotherapie (in druk).